Skogar, vatten och djur

UNDER YTAN

Havet symboliserar på ett djupare plan vårt undermedvetna – urhavet. Allt levande har ett samband. Vad finns därunder? Bli medveten om livet också under ytan.

MITT I NATUREN

Ibland ser vi kanske inte skogen för bara träden. Eller är det tvärtom? Skogen skiftar skepnad på våren, på sommaren och på hösten. Gå in i den, lukta och smaka och känn. På vintern går den i vila.