MARIA

Maria – den ständiga jungfrun – har ofta en blå tunika (människa) och en röd mantel (gudomlig). Ibland tvärtom. Guldkanten på manteln visar att hon är av kunglig börd. Glorian betyder makt och inflytande och hennes tre stjärnor symboliserar renhet före, under och efter sonens födelse. Ömhetens moder är ett vanligt motiv och skapades redan i Bysans på 1000-talet. Maria var släkting till Elisabeth som var gift med prästen Sakarias. Deras son Johannes döpte Jesus.Därmed ingick Maria i Arons släktlinje och av Levis stam. 

Påven Pius proklamerade 1854 dogmen om den obefläckade avelsen som bygger på Augustinus arvsyndslära.. Det finns dock inget stöd i Bibeln för detta och i den protestantisk teologi avvisas denna uppfattning – men inte helt. På olika sätt har kyrkans män försökt  försvara tron på jungfrufödelsen – Maria födde inte människan Jesus – utan hon födde Jesus som är både Gud och människa – Kristi två naturer i en person. 

I Koranen nittionde sura är Marias namn Maryam och suran handlar bla om Jesu (Isa) födelse.

 

JESUS

Kristusikonen i S:ta Katarinaklostret på Sinaiberget tillhör en av de allra äldsta. Den är från 500-talet och målad i enkaustik/vaxetsning, dvs smält bivax med pigment på en träplatta med breda penslar och spatlar. Glorian, välsignelsegesten och Evangeliet understryker att det är en ikon. Kristus är målad i halvfigur, välsignande och har evangelieboken i vänster hand. Ansiktsdragen inte är symmetriska. Härigenom har konstnären skapat en känsla av liv som för tanken till det impressionistiska måleriet. Troligen är Kristus Allhärskaren (Pantocrator) målad i en av ateljéerna knutna till hovet i Konstantinopel.